Misyon-Vizyon

Misyon

Bilimsel ve pratik fayda, yayın, toplumsal kazanç ve tanınırlık getirecek projelere odaklanmak ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olmak,  

Tarihi yapılar, Afet ve Risk Yönetimi ve önemi kamu ve sanayi tarafından belirlenen diğer öncelikli alanlarda ülkemizde ve dünyada en iyi bölümler arasına girmek,

Gerek akademik personel ve gerekse mezunları arasında yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu güçlendirmek, özgür düşünme ortamı sağlamak.

Eğitim ve araştırma alanında mükemmeliyetçiliği, yenilikçiliği, topluma karşı sorumluluğu ve etik değerleri sürekli olarak daha üst noktalara taşımak,

Bireye saygı ve adil yaklaşım kültürünü oluşturmak ve korumak.

Vizyon

Bölümümüzü eğitim ve araştırma alanlarında üst noktalara taşımaktır.

Tarihi yapılar, Afet ve Risk Yönetimi ve önemi kamu ve sanayi tarafından belirlenen diğer öncelikli alanlarda yüksek kalitede araştırmalar yapmak

Nitelikli, etik kurallara bağlı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendi alanında öğrenmeyi sürdürebilen ve tercih edilen mezunlar yetiştirmek,

Yaygın etkisi ve katma değeri yüksek konularda diğer disiplinlerle beraber ortak çalışmalar yapmak,

Eğitim ve araştırmada ulusal ve uluslararası arenada akredite olmak.

Değerler

Ülkemizin bütünlüğüne, demokrasi ve cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık

Tarihi ve doğal yapıya saygı

Bireye saygı ve adil yaklaşım

Mesleki etik ve dürüstlük bilincine sahiplik

Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde sürekli olarak kendini geliştirmek.

Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Öğrenci merkezli eğitim