Aday Öğrencilerimize

18.07.2018

Çok Kıymetli Aday Öğrencilerimiz;

Yorucu ve stresli bir sınav maratonunun sonunda doğru Üniversite ve doğru Bölüm tercihi için geri sayım başlamış bulunuyor. Bu doğrultuda öncelikle her biriniz için en hayırlı tercihi yapmanızı dileyerek, mesleğimiz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum.

İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dallarından birisidir. Binalar, yollar, su kanalları, köprüler ve medeniyetin gelişmesi için gerekli olan birçok yapı inşaat mühendisliği bilgisi sayesinde var olabilmiştir. Bu nedenle inşaat mühendisliği, aslında “medeniyet mühendisliği” olarak anılmaktadır.

Bölümümüzde eğitim; disiplinler arası, dinamik, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme ve bilgi üretme yönünde planlanmıştır. Bölümümüzde her türlü bina, otoyol, demiryolu, tünel, liman, baraj, gölet, sulama kanalı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri ile ülkemizin ve tüm insanlığın, bir başka deyişle medeniyetin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bölümümüzde, kazandıkları bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının farkında olan çağdaş mühendisler yetiştirmek ana hedefimizdir. Sevgili öğrencilerimizi bu vasıflara sahip olarak üniversitemizden mezun etmek için her türlü gayret gösterilecek ve yoğun bir emek harcanacaktır. Bölümümüz, ihtiyaç duyduğunuz her anda sizlere destek olacak alanında uzman eğitim kadrosu ile bu hedefi gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

İleride açacağımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla, ayrıca, uygulamalı araştırma becerisine sahip yüksek mühendisler ve araştırma ve geliştirme becerisine sahip, bilimin sağladığı teknikler ve olanaklar dâhilinde yeni yaklaşımlar ve yeni kuramlar oluşturabilen doktor mühendisler ve bilim adamları yetiştirmeği de hedefliyoruz. Böylelikle, medeniyetin gelişmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan buluşlar gerçekleştirilecek, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürü oluşacak ve sürdürülebilir kalkınma ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır.

Bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri Orhanlı yerleşkemizde (Tuzla) sürdürülecektir. Yerleşkemiz bir üniversitenin öğrencilerine sunması gereken tüm altyapı gereksinimleri ile donatılmış durumdadır. Bununla beraber, ders programımızın ilk senesinde bulunan Fizik ve Kimya laboratuvar derslerimiz Göztepe – Ünalan’da bulunan Güney ve Kuzey yerleşkelerimizde yapılacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, aramıza yeni katılacak olan tüm arkadaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Değerli öğrencilerimizin başarılı bir kariyer elde etmesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz…