Araş. Gör. Buğrayhan Biçkici Arıkan Bildiri Sunumu

01.12.2016

Araş. Gör. Buğrayhan Biçkici Arıkan 21-23 Eylül 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “ACE 2016- 12th International Congress on Advances in Civil Engineering” isimli uluslar arası kongrede “Homogeneity Analysis of Precipitation Series in Turkey” başlıklı sözlü sunumu gerçekleştirmiştir.