Araş. Gör. Buğrayhan Biçkici Arıkan Workshop Sunum

01.12.2016

Bölümümüz Araştırma Görevlilerinden Buğrayhan Biçkici Arıkan 29.11.2016 tarihinde İTÜ-KKTC (Lefkoşa)’de düzenlenen “Soft Computing Methods in Water Rosources Engineering” adlı workshop’ta “Long Term PDSI Drought Forecasting Using Genetic Programming: A Case Study in Konya Province, Turkey” başlıklı çalışmasını sunmuştur.