Doç Dr. Fuat Aras'ın Bildiri Sunumu

01.11.2016

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Doç Dr. Fuat Aras,  "Betonarme Bir Binada Bölme Duvarların Bina Dinamik Özelliklerine Olan Etkilerinin İncelenmesi" isimli bildiriyi sunmuştur.