Teknik Gezi

13.05.2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri ile İnşaat Mühendisliğine giriş dersi kapsamında sadece teorik bilgilerin ötesinde sahada beton, kalıp ve donatı uygulamalarını görmek için halen yapımı devam etmekte olan İstanbul Medeniyet Üniveristesi Kütüphane binası inşaatına, Dr.öğr.Üyesi Mücahti NAMLI nezaretinde Teknik saha gezisi düzenlendi. Gezide şantiye yetkililerinden proje konusunda ofiste detaylı bilgi alındıktan sonar, sahadaki uygulamalar ile ilgili şantiye sahasında Teknik bilgilendirme yapıldı. Daha önceden de İstanbul Metrosuna yapılmış olan Teknik gezi ile Metro inşaatı hakkında yerinde bilgiler verilmişti. bu ve benzeri Teknik geziler ile inşaat mühendisliği öğrencilerinin inşaat mühendisliği ile ilgili bilgi ve görgülerinin artmasının ötesinde ufuklarının genişlemesi hedeflenmektedir.